Soar là một nền tảng phi tập trung cho nội dung bay không người lái chất lượng cao kết nối khách hàng với người tạo nội dung trong cộng đồng blockchain an toàn, không tin cậy và phân tán. Thị trường bay không người lái thương mại toàn cầu được dự đoán sẽ đạt đến hàng tỷ vào năm 2020 và Soar tìm cách trở thành nền tảng được lựa chọn để lập bản đồ trên blockchain. Giai đoạn đầu tiên của việc triển khai Soar sẽ là việc tạo ra một thị trường cho nội dung không người lái bao gồm hình ảnh tĩnh, video, bản đồ trên không và nội dung không người lái chuyên dụng khác: động lực dựa trên nguyên tắc cơ bản về sử dụng dữ liệu, tiêu chuẩn hóa, cộng tác và tính xác thực . Thị trường Soar sẽ cho phép các nhà khai thác bay không người lái tải lên và bán nội dung cho người dùng Soar khác ở bất kỳ nơi nào trên thế giới và có khả năng cho phép tăng giá trị dữ liệu bản đồ và nội dung bay không người lái bằng cách nhận ra tiềm năng tài chính chưa được khai thác của nội dung không người lái hiện có. Tuy nhiên, đây không phải là trò chơi kết thúc cho Soar. Bằng cách tổng hợp nội dung được thu thập từ hàng nghìn nhà khai thác bay không người lái, Soar sẽ tạo ra một hệ sinh thái bản đồ năng động, tự quản ở mức độ chi tiết chưa từng thấy bằng cách sử dụng công nghệ blockchain để chia sẻ dữ liệu.
Soar cũng là dự án tiếp theo được Krypital giới thiệu.
—————————————————————–
Thông tin thêm:
Soar Official Website:
Whitepaper:
ANN:
Telegram:
Facebook:
Twitter:
Campaign Special Link:
Krypital Bounty Group:
Soar Telegram Group:
Krypital News:
—————————————————————–
Thông tin tác giả:
My bitcointalk username: bkrobottc
My bitcointalk profile link:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here